Historisk arkiv

Statsminister Erna Solbergs taler og innlegg

Statsministerens innledning på pressebrief om håndtering av korona-pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Sjekkes mot fremføring.

Hverdagen er ikke til å kjenne igjen.

Mange kjenner på frykt og uro. Noen kjenner på angst.

Mange er bekymret for jobb og økonomi.

Dere skal alle vite at vi gjør det som står i vår makt for å hjelpe.

Vi vurderer derfor hele tiden behovet for nye tiltak.

Dette vil statsrådene komme tilbake til.

Selv om dagene oppleves som uvirkelige og uoversiktlige, ser vi samhold og solidaritet. Og mange bidrar.

Det er helt nødvendig for å komme oss gjennom denne perioden.

Det siste døgnet har vi fått bekreftet at også politikere i regjeringen har blitt smittet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag fått påvist smitte.

Han er i god form, men er nå isolert i tråd med retningslinjene.

Det samme gjelder for to statssekretærer.

Folkehelseinstituttet har laget regler for hva vi alle skal gjøre i en slik situasjon.

Vi har derfor gått nøye gjennom hvem som har hatt en slik kontakt med de som er smittet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er etter denne gjennomgangen i karantene, selv om han ikke har påvist smitte.

Vi gjør det vi kan for å sikre oss slik at færrest mulig blir smittet, og følger helsemyndighetenes råd.

Selv om enkelte statsråder nå og i tiden fremover er i isolasjon og karantene, har vi gode rutiner og tekniske løsninger slik at de kan gjøre jobben med å styre sine departementer.

Alle samfunnsområder påvirkes av denne krisen, og mange har opplevd at de må ta stilling til helt nye spørsmål.

Det er allerede fastsatt en rekke tiltak for å avhjelpe de negative konsekvensene. Samtidig ser vi at det er behov for å kunne vedta ytterligere tiltak, som krever hjemmel i lov.

Stortinget jobber raskt og samvittighetsfullt i denne situasjonen, men det vil likevel alltid kreve noe tid og formaliteter å fastsette en lov eller unntak fra lov.

Dette er en ekstraordinær situasjon der vi har behov for å handle raskt.

Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget, som vil gi regjeringen myndighet til raskt å kunne fastsette forskrifter – også forskrifter som fraviker gjeldende lov bortsett fra Grunnloven og menneskerettighetene.

Alle forskrifter som blir fastsatt på denne måten skal varsles Stortinget.

Og Stortinget kan treffe vedtak som helt eller delvis opphever forskriften. 

Ved at regjeringen nå kan vedta saker løpende får vi tatt viktige og helt nødvendige beslutninger enda raskere slik at ting fungerer bedre.

Virkeområdet for denne loven er bred og gjelder også problemstillinger utover de rent samfunnskritiske områdene. Dette mener regjeringen er helt nødvendig for å få ting til å fungere. 

Bakgrunnen for dette er at den krisen vi er inne i, har vist at vi på mange områder ikke har det rettslige grunnlaget vi trenger for å fastsette nødvendige regler raskt og effektivt nok.

Det dukker opp nye behov på mange områder, der enkeltpersoner eller næringslivet kan få problemer dersom vi ikke endrer reglene raskt nok.

NAV er et eksempel. Her kan fristene for at den enkelte kan få ytelser fort gå ut.

Vi må sikre at de likevel får de ytelsene de har krav på.

NAV kan få problemer med å behandle sakene, da må vi ha det nødvendige grunnlaget for å kunne flytte arbeidstakere til NAV for en begrenset periode – for eksempel.

For å imøtekomme behovet for rask innkvartering kan det være nødvendig å gjøre unntak fra en del krav og saksbehandlingsregler i for eksempel plan- og bygningsloven. 

Vi må ha domstoler som faktisk fungerer, også i en krisesituasjon.

Derfor er det behov for nye regler om bl.a. skriftlig saksbehandling i visse saker og bruk av fjernmøteteknologi i domstolene.

Dette er en lov som vil sette regjeringen bedre i stand til å møte alle de utfordringene som kommer.

Søndag varslet jeg partiene på Stortinget at regjeringen ville fremme denne loven, og vi har jobbet intenst sammen med partiene.

Justisministeren har hatt god dialog med partiene, og har forsøkt å besvare ulike spørsmål underveis.

Jeg ønsker å takke partiene på Stortinget for god og velvillig dialog rundt disse spørsmålene, og vi håper på bred støtte til forslaget og vi lover å bruke regelverket med klokskap.

Nå gir jeg ordet til justisministeren.