Historisk arkiv

Statsministerens tale ved avdukingen av veteranmonumentet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– Veteranmonumentet er reist for å hedre alle som på våre vegne har deltatt i internasjonal tjeneste, sa statsminister Erna Solberg rett før H.M. Kongen avduket det nye nasjonale veteranmonumentet på Akershus festning.

Statsminister Erna Solberg taler før avdukinga av veteranmonumentet på Akershus festning.
Statsminister Erna Solberg taler før avdukinga av veteranmonumentet. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Sjekkes mot framføring

Deres Majestet.

Deres Kongelige Høyhet.

Stortingspresident.

Veteraner.

Medaljemottakere.

Kjære alle sammen.

 

Your excellences,

Honoured guests.

It is a great pleasure to welcome you to this ceremony.

Today, we honour all those who have served in international operations.

Together with our Allies and partners.

 

Veteranmonumentet er reist for å hedre alle som på våre vegne har deltatt i internasjonal tjeneste.

Monumentet har også en minnetavle med 101 navn.

Navnene til kvinner og menn som gav sitt liv for oss.

For dem skal vi tenne Den evige flamme.

 

Internasjonale operasjoner kan være risikofylte.

Når vi sender personell ut på oppdrag, enten det er soldater, politi eller andre, utsettes de for risiko.

Våre veteraner har tjenestegjort under til tider svært krevende forhold.

Krig, krigssoner, konfliktområder og humanitære kriser.

Soldatene våre høster betydelig anerkjennelse både ute og hjemme, og er kjent for sin profesjonalitet og integritet.

Norge bidrar med personell i internasjonale operasjoner fordi det er viktig.

Våre bidrag har medvirket til å skape fred, avslutte terrorregimer og ført til at lokalbefolkningen har fått en bedre og tryggere hverdag.

Og vi vil fortsette å bidra.

Bidra til internasjonal stabilitet og sikkerhet.

Samtidig gir våre bidrag oss en stemme i internasjonale fora, der vi får større anledning til å påvirke verden i den retningen vi ønsker.

 

Snart er tyve års innsats i Afghanistan over.

Sammen med våre allierte har vi bidratt til å forhindre den internasjonale terrortrusselen fra Afghanistan.

Det var hovedmålet da vi gikk inn i landet i 2001.   

Veteranene fra Afghanistan har gjort en uvurderlig innsats.

De har ryddet veibomber.

De har stanset selvmordsbombere og forhindret terrorangrep.

Dette har utgjort en forskjell.

Det er vondt å se det som nå utspiller seg i Afghanistan.

Mange av våre Afghanistan-veteraner har et nært forhold til sine afghanske samarbeidspartnere og til lokalbefolkningen.

Derfor er det veldig menneskelig å kjenne på både avmakt og fortvilelse nå.

Likevel mener jeg at Norges innsats i Afghanistan har vært viktig.

Jeg er stolt av alle nordmenn som har bidratt både militært og sivilt gjennom disse årene.

 

På veteranmonumentet finner vi også ordene fra nasjonalsangen:

«Også vi når det blir krevet».

Nettopp slik våre veteraner trådte frem for å gjøre en innsats.

Tuftet på våre verdier:

Demokrati, menneskeverd, rettsstatens prinsipper og frihetene som følger av dem.

Verdier det er verdt å kjempe for.

 

Mitt håp er at veteranmonumentet skal gi rom for anerkjennelse, ettertanke og refleksjon.

Monumentet skal også gi en verdig ramme rundt markeringer og seremonier.

Viktigst av alt er likevel at vi nå har fått et symbol som minner oss på at tjenesten ute har krevet ofre.

Det vil aldri bli glemt.

Med dette ber jeg Deres Majestet komme frem og avduke veteranmonumentet.