Historisk arkiv

Rundskriv I-2/2017 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med dette rundskrivet å gi alle som er berørt av den nye ordningen med spesialistutdanningen av leger og ny forskrift om spesialistutdanning og godkjenning m.m. av leger og tannleger en kort informasjon om den nye ordningen og noen utfyllende merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les rundskriv I-2/2017 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) i pdf