Historisk arkiv

Strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen lanserte næringsstrategien for Svalbard 3. oktober 2019. I strategien varsles det en satsing på et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv. Samtidig vil man hindre at useriøse aktører etablerer seg på øygruppen.

 

Forsiden av strategien