Historisk arkiv

Krisesentre åpnet i Bratislava

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Slovakiske kvinner som blir mishandlet av partnerne sine, kan få en ny start på livet takket være EØS-midlene. To nye krisesentrene åpnet nylig i hovedstaden Bratislava. Her kan opptil 1000 personer få hjelp hvert år.

Ett av sentrene har hemmelig adresse. Derfor kan vi kun vise bilder inne fra senteret. Her fra felleskjøkkenet. Foto: Den norske ambassaden i Slovakia

Sentrene er med på å styrke hjelpetilbudet i et land hvor 34 prosent av kvinner over 15 år sier de har opplevd å bli utsatt for vold eller overgrep det siste året, ifølge en undersøkelse fra det slovakiske arbeids- og sosialdepartementet (2013).

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Slovakia har mottatt 8,5 millioner euro i EØS-midler fra Norge for å bygge ut hjelpetilbudet til ofre og deres familier, samt øke oppmerksomheten om vold i familien som et samfunnsproblem.

Den norske støtten har også finansiert opplæring av offentlig ansatte for å gjøre dem bedre rustet til å møte ofre i egenskap av å være politi, dommere, helsepersonell med videre. Den overordnede målsettingen er å bidra til at Slovakia kan oppfylle forpliktelsene i henhold til Europarådets «Konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner» (Istanbul-konvensjonen).

     Les mer: Hva er Istanbul-konvensjonen?

Det er organisasjonene Domov Dúha (Regnbuehjemmet) og Brána do života (Livets Port) i samarbeid med regionale myndigheter i Bratislava som er ansvarlig for driften av de to nye sentrene.

Organisasjonene har til sammen mer enn 27 års erfaring med å hjelpe kvinner og barn ut av vanskelige livssituasjoner. Glåmdal Krisesenter i Kongsvinger har vært samarbeidspartneren deres i gjennomføringen av prosjektet som også inkluderer studietur til Norge for å lære av norske erfaringer.

Både mor og barn kan bo på samme rom på sentrene. Foto: Den norske ambassaden i Slovakia

De nye krisesentrene er spesialtilpasset for kvinner med store psykiske og eller fysiske utfordringer, samt kvinnenes barn. Ett av sentrene har hemmelig adresse.

      Les mer: Oversikt over prosjektene

De to første familiene flyttet inn i dette senteret to dager etter åpningen. Det var viktig for ledelsen ved senteret at det var mer enn én familie som flyttet inn samtidig, slik at familiene kan støtte hverandre i den vanskelige perioden. Familiene betaler en liten daglig avgift for å bo på senteret, men summen blir refundert i sin helhet ved avreise slik at kvinnene og barna deres for en god og trygg start på livet etter oppholdet på krisesenteret.

Fakta om prosjektet

  • Slovakia mottar 8,5 millioner euro i EØS-midler fra Norge for å bekjempe vold mot kvinner.
  • De to nye krisesentrene er finansiert med omlag 600 000 euro av de avsatte midlene.
  • Ansvarlig for prosjektet er organisasjonene Domov Dúha (Regnbue Hjemmet) og Brána do života (Livets Port).
  • Den norske partneren er Glåmdal krisesenter i Kongsvinger.