Historisk arkiv

«Museum for mobbing»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

En avklippet hestehale. En punktert ball. Skolesaker kastet i toalettet. Dette er bare noen av gjenstandene som er utstilt i mobbingens museum. Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene og har engasjert blant andre skuespilleren Ashton Kutcher.

Foto: Vaiku linija

Museet kan ikke besøkes fysisk. Det er kun virtuelt og er del av en kampanje der formålet er å skape en bedre hverdag for barn i litauiske skoler. Ifølge UNICEF blir hvert fjerde barn i Litauen mobbet av jevnaldrende hvert år noe som er med på å gjøre dem de ulykkeligste i Europa.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Hjelpelinjen for barn, Vaiku linija,  har fått i underkant av 40 000 euro fra Norge gjennom EØS-midlene for å tilby gratis og anonym hjelp til barn og tenåringer som trenger noen å prate med.

Udekket behov

I 2015 hadde organisasjonen 140.000 telefonsamtaler, men antallet oppringninger var så høyt som 1,3 millioner. Med andre ord, bare en av ni samtaler kunne besvares.

     Les mer: Detaljer om prosjektet

Gjennom kampanjen Museum of Bullying håper organisasjonen å samle støtte til å svare på ytterligere 40.000 samtaler i året.

    Les mer: Besøk museet

Vaiku linija har tatt i bruk enkle virkemidler for å øke bevisstheten om mobbing i skolen. På «museet» er det stilt ut gjenstander som viser mobbing i praksis og de alvorlige følgene det kan få. Kampanjen har fått internasjonal oppmerksomhet, og blant andre skuespilleren Ashton Kutcher har hedret prosjektet i sosiale medier.

1 out of 4 U.S. students says they've been bullied in school. That's far too many.

Posted by Ashton Kutcher on Tuesday, 26 January 2016

Norske forhold

Mobbing i skolen er ikke mer utbredt i Litauen enn i Norge. Ifølge det internasjonale forskningsnettverket EU Kids Online svarte 31 prosent av norske barn at de hadde opplevd å bli mobbet i løpet av de siste 12 månedene. Gjennomsnittet for Europa er 19 prosent.

Ifølge undersøkelsen er norske barn på Europa-toppen i å oppsøke nettsider som oppfordrer til hat mot folkegrupper, og nettsteder om anoreksi, selvskading og selvmord. I januar gikk regjeringen og tolv ulike organisasjoner i Norge sammen om et nytt partnerskap mot mobbing.

Fakta om prosjektet

  • Gjennomføres av organisasjonen Vaiku linija (Hjelpelinjen for barn) i Litauen
  • Mottar 39 549 euro i EØS-midler fra Norge til gjennomføringen av kampanjen
  • Litauen mottar i alt 84 millioner euro i EØS-midler fra Norge. Støtten er fordelt på programmer for å støtte opp om justisreformer og justissamarbeid, klima og miljø, sivilt samfunn, barn og helse mm.