Historisk arkiv

Korona og norske utenlandsstudenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hvis du oppholder deg i utlandet så oppfordrer vi deg til å registrere deg på UDs portal for reiseregistrering, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. Hvis du ønsker å reise hjem til Norge og opplever utfordringer med det, ta også kontakt med ditt reiseforsikringsselskap.

Hvordan er det med karantene for utenlandsstudenter? 

Kronekursen kan svinge mye. Har dere gjort noe med studiestøtten?

 • Vi er klare over at større kursendringer kan påvirke studenters økonomi i utlandet. I dagens ordning er det bare lån og stipend til skolepenger som valutajusteres. Vi har foreløpig ikke planer om å valutajustere selve basislånet, da de fleste studenter i utlandet overfører midlene til lokal konto i lokal valuta som ikke berøres av kronekursendringer.

Hva er KDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer eller ønsker å studere i utlandet?

 • Situasjonen i de ulike landene er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere blant annet lokal smittesituasjon, belastningen på helsevesenet i det aktuelle landet, egen situasjon og hjemreise- og utreisemuligheter. Alle som kommer hjem, må følge de til enhver tid gjeldende reglene for innreise og innreisekarantene. Eventuelle andre gjeldende smitteverntiltak forbundet med innreise til Norge må også følges.
 • Norske statsborgere kan alltid henvende seg til norske utenriksstasjoner hvis de har behov for konsulær bistand. Samtidig må vi opplyse om at UDs evne til å gi konsulær bistand, kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. Akutte saker vil prioriteres, men i ytterste konsekvens kan redusert bemanning på utestasjonene, smittevern og lokale restriksjoner, føre til at UD ikke vil kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer.

Jeg planlegger å studere i utlandet. Hva bør jeg gjøre nå?

 • Hvis du skal på utveksling fra en norsk utdanningsinstitusjon, bør du snakke med institusjonen din for å få informasjon og råd.
 • Hvis du skal ta en hel grad i utlandet, gjelder tilsvarende at du må følge med på informasjon fra den utdanningsinstitusjonen du planlegger å studere ved og ellers holde deg oppdatert på situasjonen i det aktuelle landet. Det kan også være nyttig å søke informasjon hos ANSA.

Jeg er utvekslingsstudent, hva gjør jeg?

 • Du skal forholde deg til det norske universitetet/høyskolen du vanligvis studerer ved.
 • Utdanningsinstitusjonene har et klart ansvar for å informere og veilede studentene om både muligheter og begrensninger i forkant av reisene. I tillegg bør lærerstedene tydeliggjøre hva studentene selv har ansvar for.
 • Studentene har blant annet ansvar for å sette seg inn i vilkårene for sin egen reiseforsikring og undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet.
 • Institusjonene har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land. Ved for eksempel avbrutt utenlandsopphold har institusjonene likevel et ansvar for å sikre studentenes studiefremdrift.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Jeg tar en hel grad i utlandet. Er det noe spesielt jeg må gjøre?

 • Du skal forholde deg til den utdanningsinstitusjonen du studerer ved.
 • Følg UDs reiseråd hvis du vurderer hjemreise – den nettsiden er til enhver tid oppdatert.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Jeg er elev på videregående skole på utvekslingsopphold i utlandet. Er det noe spesielt jeg må gjøre?

 • Du skal forholde deg til den norske videregående skolen eller utvekslingsorganisasjonen som har organisert oppholdet ditt. Alle utvekslingsorganisasjoner og videregående skoler har selv et ansvar for å ivareta elevene de har organisert utveksling for.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Eksamenen ble avlyst – hva gjør jeg?

 • Hvis studiesituasjonen eller mulighet til å ta eksamen blir påvirket av koronaviruset, anbefaler Lånekassen at du skaffer deg dokumentasjon fra lærestedet og gir Lånekassen beskjed.

Jeg lurer på hva som skjer med utbetaling av studiestøtten?

 • Lånekassen stopper ikke utbetaling av lån og stipend til studenter i utlandet.
 • Studenter som eventuelt må reise hjem, vil fortsatt få utbetalt lån og stipend.
 • Kunnskapsdepartementet har midlertidig endret regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av koronaviruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholder rett til lån og stipend i vår- og høstsemesteret 2021.
 • Kunnskapsdepartementet anbefaler deg å følge med på Lånekassens nettside lanekassen.no for å finne oppdatert informasjon og kontaktinformasjon.

Vaksinering

 • For studenter som planlegger utenlandsstudier til høsten, eller som er hjemme i sommer mellom semestre, oppfordres det til å ta kontakt med egen kommune for informasjon om vaksinering.