Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dette er EØS- og Schengen-seksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS- og Schengen-seksjonen i Utenriksdepartementet skal være tilrettelegger, pådriver og støttespiller for alle departementene i deres EØS- og Schengen-arbeid.

Medarbeidere i EØS- og Schengen-seksjonen høsten 2017.
Medarbeidere i EØS- og Schengen-seksjonen høsten 2017. Foto: UD

EØS- og Schengen-seksjonen er sekretariat for regjeringens europautvalg og sekretariat for de interdepartementale koordineringsutvalgene for henholdsvis EØS- og justis- og innenrikssaker.

Seksjonen er ansvarlig for håndtering av løpende EØS- og Schengen-saker, inkludert regelverksinnlemmelse. Videre har seksjonen ansvar for håndtering av forholdet til Efta-institusjonene og har landansvar for EØS/Efta-partner Liechtenstein og Efta-partner Sveits samt Andorra, Monaco og San Marino.

Seksjonen har koordineringsansvar for arbeidet med brexit, både internt i UD og i det tverrdepartementale arbeidet i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU.

EØS- og Schengen-seksjonen har til sammen 24 medarbeidere. Dette inkluderer enhet for EØS-oversettelse.

EØS- og Schengen-seksjonen legger til rette for godt EØS-arbeid gjennom å:

  • vedlikeholde retningslinjene for EØS-arbeidet (Utredningsinstruksen)
  • veilede i det løpende arbeidet i fagdepartementene
  • følge opp regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU
  • forberede beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse av rettsakter
  • forvalte EØS-notatbasen og Schengen-notatbasen
  • oversette EØS-regelverk
  • bistå departementene med kompetanseutvikling om EU og EØS
  • spre informasjon om EØS-samarbeidet via Internett og trykte publikasjoner
  • skape møteplasser for debatt og dialog (konferanser, seminarer, kurs)

Mer informasjon:

Til toppen