Historisk arkiv

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Departementet utarbeider hvert år en strategi for sitt EU/EØS-arbeid. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker som blir viktige for norsk klima- og miljøpolitikk.