Miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker i 2024

Departementet utarbeider hvert år en oversikt over miljøforvaltningens prioriterte EU/EØS-saker. Her gis et bilde av utviklingen i EU i 2024 og en beskrivelse av aktuelle saker i samarbeidet mellom Norge og EU på klima- og miljøområdet i året som kommer.