Historisk arkiv

Svar på spørsmål om reduserte bevilgninger til FN-organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om regjeringen orienterte de aktuelle FN-organisasjonene om de foreslåtte reduksjonene i bevilgningene før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Skriftlig spørsmål nr. 2093 (2021-2022).
Datert 19.05.2022

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren:
Orienterte regjeringen FN-organisasjonene om de foreslåtte reduksjonene i bevilgningene til blant annet FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs barnefond (Unicef) før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett?

Utenriksministerens svar:
I situasjoner med økt flyktningtilstrømming har skiftende regjeringer benyttet bistandsbudsjettet til å finansiere flyktningutgifter i Norge. Dette skjedde seinest i 2015/16.

De midlene som er omfattet av omdisponeringen er fleksible midler, inkludert kjernestøtte. Dette er midler som ikke er juridisk avtalefestet. 

Detaljene rundt omdisponeringene kunne av naturlige grunner ikke kommuniseres før revidert nasjonalbudsjett var offentliggjort. Imidlertid har det i bilaterale møter med organisasjonene fra norsk side blitt signalisert at utgifter knyttet til krisen i Ukraina vil ha en innvirkning på bistandsbudsjettet for 2022, og at også støtten til FN-organisasjonene vil kunne bli påvirket av dette.