Historisk arkiv

Svar på spørsmål om kutt i støtten til FN-organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om kuttene til sentrale FN-organisasjoner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er i tråd med inngåtte avtaler, og om regjeringen på noen måte har forberedt de ulike FN-organisasjonene på disse alvorlige kuttene.

Skriftlig spørsmål nr. 2069 (2021-2022).
Datert 14.05.2022

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utviklingsministeren:
I regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2022 gjøres det dramatiske kutt i den støtten til sentrale FN-organisasjoner som Stortinget vedtok for om lag et halvt år siden. Kuttene gjøres midt i året og det vil være svært krevende for FN-organisasjoner å innrette seg. Er dette i tråd med inngåtte avtaler, og har regjeringen på noen måte forberedt de ulike FN-organisasjonene på disse alvorlige kuttene?

Utviklingsministerens svar:
I situasjoner med økt flyktningtilstrømming har skiftende regjeringer benyttet bistandsbudsjettet til å finansiere flyktningutgifter i Norge. Dette skjedde seinest i 2015/16.

De midlene som er omfattet av omdisponeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er mykt øremerkede og ikke-øremerkede midler, inkludert kjernestøtte. Dette er midler som ikke er juridisk avtalefestet. 

Norge vil fortsatt bruke et svært høyt beløp på internasjonal bistand. I revidert nasjonalbudsjett opprettholdes vesentlig støtte til flere FN-organisasjoner, som er blant de viktigste samarbeidspartnerne for norsk bistand og humanitær innsats. Videre har vi økt støtten til matsikkerhet med 200 millioner kroner. 150 millioner av disse kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner.

Regjeringen mener omdisponeringene i RNB er nødvendige for å skape tilstrekkelig rom i budsjettet for tiltak relatert til krisen i Ukraina. Norge skal være et godt vertskap for de flyktningene som nå kommer som en følge av krigen.

Detaljene rundt omdisponeringene kunne av naturlige grunner ikke kommuniseres før revidert nasjonalbudsjett var offentliggjort. Imidlertid har det i bilaterale møter med organisasjonene fra norsk side blitt signalisert at utgifter knyttet til krisen i Ukraina vil ha en innvirkning på bistandsbudsjettet for 2022, og at også støtten til FN-organisasjonene vil kunne bli påvirket av dette.