Historisk arkiv

Nordsjødykkersaken - Staten frifunnet i Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høyesterett har i dag avsagt dom i saken der 4 tidligere nordsjødykkere fra Offshoredykkerunionen har gått til sak mot staten med krav om erstatning for helseskader påført under arbeidet.

Staten ble ikke funnet å være erstatningsansvarlig, verken på objektivt eller subjektivt grunnlag. Dette er samme resultat som Borgarting Lagmannsrett kom frem til sin dom av 2. desember 2008.

- Vi tar dommen til etterretning, og viser for øvrig til den behandling saken har fått i Stortinget, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Les mer om nordsjødykkerne her.

Dommen i høyesterett.