Historisk arkiv

T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veileder

T‑1450, desember 2005
ISBN 82-457-0389-3
For bestilling av trykte publikasjoner ta kontakt med lageret på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på telefon: 22 24 20 00 eller e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Veilederen fokuserer på hvilke grep som kan tas for å forbedre kvaliteten på fritidsbebyggelsen, og hvordan konfliktnivået rundt den økende hyttebyggingen kan reduseres. Dette er nødvendig for å sikre nasjonale og regionale verdier knyttet til natur, landskap og kulturmiljø, men det er og nødvendig for å sikre gode hytteområder med langsiktige positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Last ned veilederen:

T‑1450 veileder (pdf 2,6 Mb)