Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny forskrift med overgangsregler til endringene i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift med overgangsregler til de nylig vedtatte endringene i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2007.

Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift med overgangsregler til de nylig vedtatte endringene i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. Lovendringene trer  i kraft 1. juli 2007.

Det er i forskriften gitt overgangsregler til de nye reglene om lovbestemt permisjon. Det følger av overgangsreglene at bestemmelser i regelverket for pensjonsordningen om at arbeidstaker i lovbestemt permisjon ikke skal gis opptjening eller må meldes ut av pensjonsordningen i permisjonstiden, bare kan gjøres gjeldende for arbeidstakere som går ut i lovbestemt permisjon etter 1. juli 2007. Det er videre gitt overgangsregler til bestemmelsen som presiserer at uførepensjon fra pensjonsordningen ikke skal utbetales samtidig med rehabiliteringspenger fra folketrygden. De pensjonsordninger som i dag praktiserer slik utbetaling av uførepensjon sammen med rehabiliteringspenger, må endre sin praksis med virkning for de tilfeller der utbetaling av rehabiliteringspenger starter 1. januar 2008 eller senere.

Til toppen