Historisk arkiv

Høring – forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag forslag til ny verdipapirfondlov og forslag til konsolidering av forskriftsregelverket for verdipapirfond på høring.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som er satt ned av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet). Bakgrunnen for departementets mandat til arbeidsgruppen er et nytt direktiv om verdipapirfond (Direktiv 2009/65/EF UCITS IV).

Høringsfristen er 1. oktober 2010. 

Les høringsdokumentene her.