Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tilbud om førtidig innfrielse i bytteordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet vil sette fram tilbud om førtidig innfrielse av avtaler i ordningen med bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Innfrielsene vil skje mot et vederlag tilsvarende nåverdien av statens forventede netto kontantstrøm for den gjenstående del av opprinnelig løpetid i avtalene (0,4 prosent av pålydende avtalebeløp per år).

Bankene/kredittforetakene må kjøpe tilbake obligasjonene med fortrinnsrett til samme pris som staten betalte. Det vil kun være mulig å innløse hele volumet i hver avtale, og det er kun mulig med førtidig innfrielse på tidspunkter hvor avtalene har ordinær rullering.

Bytteordningen ble lansert i oktober 2008 som tiltak mot finanskrisen.

Til toppen