Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Styrket grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Toll- og avgiftsetatens grensekontroll. Pengene skal gå til å utbedre Svinesund grensekontrollstasjon og utvide etatens elektroniske tilstedeværelse på grensen.

- Tiltaket vil bedre de trafikale og sikkerhetsmessige utfordringene kødannelsen ved Svinesund grensekontrollstasjon har skapt. Samtidig vil grenseklareringen for næringslivet gå raskere, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

De siste årene har trafikken over Svinesund vokst sterkt, og trafikkpresset på kontrollområdet er stort. På de mest trafikkerte tidspunktene har køen av vogntog som skal fortolle sine varer til tider stått ut til og langs E6. Toll- og avgiftsetaten skal nå utvide antall biloppstillingsplasser på området og innføre et bomsystem på området for å holde orden på trafikken.

Det er også satt av midler til å utvide Toll- og avgiftsetatens elektroniske tilstedeværelse på grensen ved å plassere ut kameraer på flere landeveis grenseoverganger. I dag er det sju grenseoverganger med kameraer, og utstyret har de siste årene bidratt til flere store narkotikabeslag.

 


 

Mer om Revidert nasjonalbudsjett 2013:

 

Finansdepartementets pressemeldinger og faktaark

Pressekonferansen til finansministeren


Budsjettdokumentene