Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett for 2011 ble lagt fram 13. mai 2011


Pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet


Regjeringen følger opp forvaltningsplanen

Gjenbruk av molostein gir opprustning av havn i Breivikbotn

Omlegging av betalingssystem for årsavgifter under Kystverket

 

Dokumenter og mer om revidert nasjonalbudsjett 2011

Meld. St. 2 (2010-2011) Revidert nasjonalbudsjett 2011

Revidert nasjonalbudsjett 2011 (samleside)

Finansdepartementets budsjettportal

 

Statsbudsjettet 2011

Hoveddokument

Pressemeldinger fra Fiskeri- og kystdepartementet

 

Tildelingsbrev 2011

Nyheit Dato: 04.01.2011

Tildelingsbreva gjev løyvingane til og fastset mål for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.

Til toppen