Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet med 30 millioner kroner. Midlene skal gå til det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet, og til å sikre pasienter, brukere og pårørende rett til innsyn og til å uttale seg i tilsynssaker.

- Dette viser at regjeringen setter pasienten i sentrum, ved å satse på åpenhet, kvalitet og pasientsikkerhet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet starter i 2014 og skal bidra til et felles løft for pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Pasientsikkerhetsprogrammet vil videreføre tiltak fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender", styrke kommunenes deltakelse i programmet og styrke pasient, bruker og pårørende sin rolle.

Grunnbevilgningen til pasientsikkerhetskampanjen videreføres til pasientsikkerhetsprogrammet. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2014 en styrking av grunnbevilgningen til programmet på 12 millioner kroner.

I 2014 trer endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven i kraft. Disse vil også styrke pasientenes, brukernes og de pårørendes stilling.

Det foreslås en styrking på i alt 18 millioner kroner til Statens helsetilsyn og fylkesmennene for å håndtere oppfølging av at pasienter og pårørende skal gis innsyns- og uttalerett i tilsynssaker.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter