Historisk arkiv

Leksehjelp og skoleskyss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra august har kommuner og private skoler plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4.trinn. I tillegg får funksjonshemmede rett til skyss til og fra skolefritidsordning.

Fra  august har kommuner og private skoler plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4.trinn. I tillegg får funksjonshemmede rett til skyss til og fra skolefritidsordning.

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Kommunene og private skoler får plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.–4. årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta. En annen endring gjelder myndighet til å bortvise elever fra undervisningen. Her er det vedtatt at rektor kan bestemme at skolens lærere gis adgang til å bortvise elever fra egen undervisning for én undervisningsøkt, avgrenset til to klokketimer.

I tillegg gjøres en lovendring som gir funksjonshemmede rett til skyss til og fra skolefritidsordning. Rundskrivet informerer nærmere om disse og de øvrige endringene vil tre i kraft 1. august 2010.

Les mer om forslagene.  Les rundskrivet.