Historisk arkiv

Senter for IKT i utdanningen åpner i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det nye nasjonale senteret for IKT i utdanningen åpner i dag. Senteret skal arbeide for at IKT skal bidra til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.noDet nye nasjonale senteret for IKT i utdanningen åpner i dag. Senteret skal arbeide for at IKT skal bidra til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter. Senteret skal også samle og gjøre tilgjengelig informasjon om utdanning og yrke, og gi støtte ved valg av utdanning og karriere.

Senteret skal ha hovedkontor i Tromsø, med avdelingskontor i Oslo. I det nye senteret inngår virksomhetene UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU - forsknings- og kompetansenettverk for IT samt noen oppgaver fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Senterets nettsider: http://www.iktsenteret.no/