Historisk arkiv

Stor interesse for Svalbard Globale frøhvelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er fortsatt stor internasjonal oppmerksomhet rundt alle aktiviteter knyttet til Svalbard Globale frøhvelv. I forbindelse med at en ny frølast kom til Longyearbyen denne uken, har det vært medier og filmselskaper fra USA, England, Brasil, Tyskland, Finland og Norge på plass for å dekke inntrasporteringen.

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Stor interesse for Svalbard Globale frøhvelv

Det er fortsatt stor internasjonal oppmerksomhet rundt alle aktiviteter knyttet til Svalbard Globale frøhvelv. I forbindelse med at en ny frølast kom til Longyearbyen denne uken, har det vært medier og filmselskaper fra USA, England, Brasil, Tyskland, Finland og Norge på plass for å dekke inntrasporteringen.

Frøboksene ankommer flyplassen og blir scannet.

Frøboksene ankommer flyplassen og blir scannet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

NBC News, finske YLE, The Economist Magazine, Globo TV fra Brasil, Die Zeit, Snøball film og Gyro Film Production fra Norge var med og fulgte den nye lasten med frøprøver som i går ble gjennomlyst og fraktet opp til Svalbard globale frøhvelv. Totalt ble det deponert 25 000 nye frøprøver i hvelvet, som etter et døgns aklimatisering i fjellhallen, i dag skal plasseres inn i en av anleggets tre frysehaller for langtidslagring.

Filmteam fra Norsk Snøball film

Filmteam fra Norsk Snøball film (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Norsk Snøball film er i Longyearbyen for å lage en undervisningsfilm om Svalbard Globale frøhvelv, mens Gyro Film Production har gjort opptak til en film som skal vises i den norske pavilliongen under Verdensutstillingen i Sør-Korea høsten 2012.

Filming av frøene på vei inn i frøhvelvet.

NorGen frakter frøene inn i frøhvelvet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Den finske TV-kanalen YLE 1 har gjort opptak til et 8 minutters innslag om Svalbard Globale frøhvelv til et vitenskapsprogram som sendes ukentlig. Tyske Die Zeit dekket inntransporteringen av den nye frølasten til et større temanummer om arktisk internasjonal virksomhet som er under produksjon. 

Frøbokser i reoler inne i frøhvelvet

Frøbokser på plass i reoler inne i frøhvelvet (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Fjellanlegg i permafrosten
Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 km i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er i sin helhet et fjellanlegg sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid.

Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget, elektrisk maskineri drevet med strøm fra det lokale energiverket skal anlegget holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av matfrø fra depositørene (avgiverlandene) er plassert.