Historisk arkiv

Historisk arkiv

Etablerer Plattform for alternativ til bruk av forsøksdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet går sammen om å opprette en Plattform for alternativ til bruk av forsøksdyr.

Plattformen skal være en kunnskapsbase for å redusere, forbedre og erstatte bruken av forsøksdyr i Norge. Bruk av dyr i forsøkssammenheng er omstridt, og det er stor oppmerksomhet om slik bruk av dyr. Det er et mål og bruke så få dyr som mulig, men det er likevel i dag ikke mulig å unngå enhver bruk av dyr i forsøk. Det er derfor viktig at de dyr som benyttes, har så gode kår som mulig, og ikke påføres unødig lidelse. Alternativer bør benyttes der dette lar seg gjøre.

Sekretariat for Plattformen forslås lagt til Veterinærinstituttet. Den formelle stiftingen av plattformen vil skje på Adamstua i Oslo onsdag 10. oktober.

- Jeg er glad for at det blir mulig å få til denne prioriteringen. Plattform for alternativ til bruk av forsøksdyr blir en viktig arena, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.