St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5651 og 5652

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget