Historisk arkiv

Det norske oljeeventyret fortsetter i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statoil har i dag offentliggjort konseptvalget for oljen fra Skrugardfeltet i Barentshavet. Konseptet innebærer utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark. Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterte til nordnorsk feiring i departementet.

Statoil har i dag offentliggjort konseptvalget for oljen fra Skrugardfeltet i Barentshavet. Konseptet innebærer utbygging av et landanlegg på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

- Dagens konseptvalg er et viktig og framtidsrettet skritt fram mot en tredje feltutbygging i Barentshavet. At selskapene velger en landløsning for transport av olje er svært gledelig. En slik løsning er også godt tilpasset en fremtid med flere oljefunn i det lovende Skrugardområdet. Dette legger til rette for arbeidsplasser i nord og er nok et konkret bevis på at petroleumsaktivitet til havs gir ringvirkninger lokalt og regionalt, sier olje- og energiminster Ola Borten Moe (Sp).

Les mer om Statoils planlagte landanlegg på Veidnes.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterte Statoil og nordnorske politikere til markering av konseptvalget for oljen fra Skrugard. Fra venstre: Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, olje- og energiminister Ola Borten Moe, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel, Ivar Aasheim og prosjektdirektør for landanlegget i Finnmark, Audun Kjellsen. (Lise Rist/OED)
Feiring av at det norske oljeeventyret fortsetter i nord. (Lise Rist/OED)
Statoils konserndirektør Øystein Michelsen markerte konseptvalget med Nordkapp-ordfører Kristina Hansen på Veidnes i dag. (Håvard Hegna/OED)