Historisk arkiv

Statsministeren til Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg kom i dag til Sydpolen. I løpet av besøket vil han framheve betydningen av Antarktis for bedre forståelse av de alvorlige klimaendringene, og markere at det er 100 år siden ekspedisjonen til Roald Amundsen nådde polpunktet.

Statsminister Jens Stoltenberg kom i dag til Sydpolen. I løpet av besøket vil han framheve betydningen av Antarktis for bedre forståelse av de alvorlige klimaendringene.

Statsministeren vil også markere at det er 100 år siden ekspedisjonsleder Roald Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting nådde polpunktet som de første, 14. desember 1911.

- Dette var en stor og viktig begivenhet for Norge som ung nasjon, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Markeringen inngår i feiringen av Nansen-Amundsen-året 2011.

Antarktis
Mens det i 1911 var et kappløp om å komme først frem til Sydpolen, er Antarktis i dag et uttrykk for hvordan verden kan samarbeide. Forvaltningen av det antarktiske kontinent baseres på samarbeid mellom mange land på grunnlag av Antarktistraktaten.

Norge spiller i dag en aktiv rolle i Antarktis-samarbeidet, og besøket er også en markering av Norges posisjon i Antarktis.

- Norge er en stor polarnasjon med betydelige interesser i Antarktis, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Klimaendringer
Det er voksende internasjonal forskningsaktivitet i Antarktis, med spesiell oppmerksomhet på klimaendringene. Hvordan is, snø og permafrost i polarområdene reagerer på den globale oppvarmingen som følger av de raskt økende klimagassutslippene vil være av stor betydning for jordens framtidige klima.

Jo raskere sjøisen og snødekket reduseres, jo raskere varmes polarområdene opp. Dette er en selvforsterkende prosess, og en viktig årsak til at temperaturen i polarområdene stiger langt raskere enn det globale gjennomsnittet.

Oppvarmingen av havet og atmosfæren fører til at ismassene i Antarktis og på Grønland smelter raskere. Da akselererer også havnivåstigningen.

- Behovet for bedre kunnskap om disse sammenhengene er bakgrunnen for at regjeringen styrker kunnskapen om klimaendringene i polarområdene og de konsekvensene dette kan få både globalt og lokalt, sier Stoltenberg.

I 2010 ble «FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning» etablert i Tromsø. Senteret skal blant annet bidra til økt kunnskap om smeltende is og snø. Stasjonen Troll i Dronning Maud Land er base for en rekke forskningsprosjekter som bidrar til forståelsen av klimaendringene.

- Med tilstedeværelse, infrastruktur og forskning både i Arktis og Antarktis og tunge fagmiljøer skal Norge gi viktige bidrag til det internasjonale klimaarbeidet også i tiden fremover, avslutter statsministeren.


Statsminister Jens Stoltenberg på det geografiske polpunktet på Sydpolen.
(Foto: Statsministerens kontor.)