Historisk arkiv

Forskningsdag på Sydpolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Forskningsarbeidet på Sydpolen er imponerende. Det gir kunnskap og data som kan brukes av forskere over hele verden for å komme videre innen mange av naturvitenskapene, sier statsminister Jens Stoltenberg.

I dag besøkte statsministeren flere av forskningssentrene på Sydpolen. De jobber innen ulike felt av naturvitenskapene, fra klima til astronomi. Amundsen-Scottbasen er en forskningsstasjon som er drevet av National Science Foundation, som er vertskap for statsministeren under besøket til Sydpolen.

- I dag har jeg møtt folk som jobber med klimamålinger og klimamodeller. Jeg har fått orienteringer av forskere som ser ut i det ytre rom og tilbake i tid til rett etter «The Big Bang». Jeg har møtt og sett på arbeidet med et slags teleskop som ser inn i isen for å se aktiviteten til små partikler fra rommet, sier Jens Stoltenberg.

Innen klimaområdet fikk han orienteringer om arbeidet med utviklingen av nye klimamodeller og om de viktige målingene av CO2 som foregår på Sydpolen. Sydpolen er et ideelt sted fordi det er så få andre forstyrrende faktorer i lufta og man kan finne en slags «baseline» for hvor mye CO2 atmosfæren inneholder.

- Dette er viktig forskning og målinger som er med å gi oss kunnskap for å forstå og løse klimaproblemet, sier Stoltenberg.

Statsministeren besøkte også to ulike teleskop-prosjekter som arbeider med studier av universet i perioden helt tilbake til for fjorten milliarder år siden. Det er i tiden rett etter «The Big Bang». I tillegg fikk han en gjennomgang av Icecube-prosjektet hvor man ser inn i isen for å studere aktiviteten til nøytrinoer.

Statsministeren besøkte The clean air facility på Sydpolen hvor de måler klimagasser og gjør ozonmålinger. Her får han en orientering av Don Neff. 
Statsministeren besøkte The clean air facility på Sydpolen hvor de måler klimagasser og gjør ozonmålinger. Her får han en orientering av Don Neff. (Foto: Statsministerens kontor.)