Historisk arkiv

Enighet mellom Norge og Russland i delelinjeforhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det er nå oppnådd enighet mellom de norske og russiske forhandlingsdelegasjoner om trekkingen av en grenselinje i Barentshavet og Polhavet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Det er nå oppnådd enighet mellom de norske og russiske forhandlingsdelegasjoner om trekkingen av en grenselinje i Barentshavet og Polhavet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

 

President Medvedjev og statsminister Stoltenberg. Foto: Scanpix
President Medvedjev og statsminister Stoltenberg på den felles signeringsseremonien på Akershus slott tirsdag. Foto: Berit Roald/Scanpix.

 

 

- Dette er en historisk dag. Vi har oppnådd et gjennombrudd i det viktigste utestående spørsmålet mellom Russland og Norge, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Enigheten kunngjøres i dag gjennom en felles uttalelse fra Russland og Norges utenriksministre. Og den forankres i den felles erklæringen som statsminister Jens Stoltenberg og president Medvedjev skal signere.

Den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet er et spørsmål som har vært gjenstand for omfattende forhandlinger i 40 år. Forhandlingene er nå avsluttet, men det gjenstår noe teknisk kontrollarbeid før selve avtalen kan legges fram for undertegning. Deretter skal avtalen behandles av de to lands respektive nasjonalforsamlinger.

- Løsningen er resultat av et grundig og omfattende faglig arbeid forankret i folkeretten, og er et uttrykk for den vekt Norge og Russland tillegger folkeretten som kyststater. Løsningen framstår som god og balansert og vil tjene begge land, sier statsminister Stoltenberg.

Den anbefalte løsningen innebærer at det omstridte området på omkring 175 000 kvadratkilometer deles i to tilnærmet like deler. Løsningen vil også omfatte bestemmelser om samarbeid på fiskeri- og petroleumssektoren.  Norge og Russland ønsker å videreføre og styrke det gode og langvarige samarbeidet om forvaltningen av de levende ressurser i området.  Når det gjelder petroleumssektoren legges det opp til avtalebestemmelser som kan åpne et nytt kapittel i norsk-russisk samarbeid, ved detaljerte regler og prosedyrer med sikte på å sikre en ansvarlig og kostnadseffektiv forvaltning av petroleumsressursene i tilfeller der en enkelt olje- eller gassforekomst skulle strekke seg over avgrensningslinjen.

- En avklart grenselinje åpner helt nye perspektiver for samarbeid i nord, om ressurser, næringsliv, arbeidsplasser og folk-til-folk samarbeid på tvers av vår felles grense. Ikke minst for våre befolkninger i nord er det en historisk dag.  Jeg vil takke våre to utenriksministre og forhandlere for den intense innsats som nå har lykkes, sier Stoltenberg.