Historisk arkiv

Norges femte rapport til ØSK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har igangsatt arbeidet med Norges femte rapport til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Her finner du relevante dokumenter.

Utenriksdepartementet har igangsatt arbeidet med Norges femte rapport til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Her finner du relevante dokumenter.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ble vedtatt av FN 16. desember 1966 og er tiltrådt av mer enn 160 stater. Den trådte i kraft for Norge 3. januar 1976.

Referat fra interdepartementalt ØSK-møte 11.09.2009 (pdf)

Norges femte rapport til ØSK skal utarbeides i henhold til følgende retningslinjer

Norges tidligere rapporter til ØSK:


For mer informasjon, se: