Historisk arkiv

Norges femte rapport til ØSK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har levert Norges femte rapport til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Her finner du relevante dokumenter.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ble vedtatt av FN 16. desember 1966 og er tiltrådt av mer enn 160 stater. Den trådte i kraft for Norge 3. januar 1976.

Norges femte rapport (pdf) ble levert i 2010.  

Avsluttende kommentarer til Norges femte periodiske rapport, 29.11.2013 (pdf)

Om arbeidet med rapporten:


Norges femte rapport til ØSK ble utarbeidet i henhold til følgende retningslinjer: 


Norges tidligere rapporter til ØSK:


For mer informasjon, se: