§ 3 Kommuneinndeling, kommunenavn, by

Bestemmelsen regulerer kun bruken av ”by” som offisiell betegnelse på en kommune.

§ 3 nr 5: bruk av betegnelsen by

Sak 11/767

Bestemmelsen regulerer kun bruken av ”by” som offisiell betegnelse på en kommune. Den regulerer ikke kommunenes egen bruk av betegnelsen by på en del av kommunen, og heller ikke privates bruk av betegnelsen. Det knytter seg ingen rettsvirkninger til bruken av betegnelsen by.