Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  1. Lovens formål og virkeområde. Kommunal og fylkeskommunal planlegging. (§§ 1 - 5)