§ 456 - Gebyr ved forsinket betaling

Saksnummer: 97/01310 E KHR

 

Dato: 03.02.1997

 

Gebyr ved forsinket betaling

Vi viser til Deres brev 29 januar 1997 samt til vedlagte gjengivelse av forskriften om gebyr og renter på bøter.

Så vidt vi kan se, er det springende punkt i saken om kravbrev som nevnt i forskriften § 2 må ha kommet frem til adressaten eller om det er tilstrekkelig at det er avsendt fra Statens innkrevingssentral, for at oversittelse av betalingsfristen i kravbrevet skal utløse purregebyr. Etter vår mening bør forskriften på dette punkt forstås i samsvar med de lignende bestemmelsene i inkassoloven §§ 9 og 11, inkassoforskriften §§ 1-2 og 1-3 annet ledd og forsinkelsesrenteloven (morarenteloven) § 2 første ledd annet punktum. Disse bestemmelsene tillegger det ulike virkninger at et varsel eller et tidligere varsel er sendt. Det kreves ikke at varselet har kommet frem.