Prop. 149 L (2010–2011)

Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget