Årsrapport om Norges innsats for menneskerettigheter 2004/2005

Rapporten som dekker 2004 og store deler av 2005 gir en bred presentasjon av regjeringens arbeid på dette feltet og markerer sluttføringen av arbeidet med Handlingsplanen for menneskerettigheter. (21.12.05)

Årsrapport om Norges innsats for menneskerettigheter 2004/2005

Årsrapport om Norges innsats for menneskerettigheter 2004/2005 er nå tilgjengelig i elektronisk versjon.

Rapporten gir en bred presentasjon av Regjeringens arbeid for menneskerettigheter. Rapporteringen dekker 2004 og er søkt oppdatert frem til oktober 2005.

Rapporten markerer sluttføringen av arbeidet med Handlingsplanen for menneskerettigheter . Som vedlegg er det inntatt en matrise med statusoversikt over tiltakene i handlingsplanen. Det er også utarbeidet en mer utfyllende versjon av matrisen. Denne er kun tilgjengelig i elektronisk versjon.