Ekomloven

Samferdselsdepartementet

Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Se loven på lovdata.no