For rettssikkerhet og trygghet i 200 år

Festskrift til Justis- og beredskapsdepartementet 1814–2014

Festskrift til Justis- og beredskapsdepartementet 1814–2014.

For rettssikkerhet og trygghet i 200 år (pdf)

 

Justis- og beredskapsdepartementet feirer i 2014 sitt 200-årsjubileum. Ved opprettelsen av den norske sentraladministrasjonen i 1814 var justisdepartementet ett av fem departementer. I dette festskriftet kaster ulike forfattere lys over viktige begivenheter i departementets historie.

Redaksjonen har bestått av Tine Berg Floater (redaktør), Stian Stang Christiansen, Marlis Eichholz og Jørgen Hobbel.

  

Innhold

Per E. Hem:
Justisdepartementets historie 1814 – 2014

Torleif R. Hamre
Grunnlovssmia på Eidsvoll

Ole Kolsrud
192 år med justis og politi – og litt til

Hilde Sandvik
Sivillovbok og kriminallovbok – Justisdepartementets prioritering

Ane Ingvild Støen
Under tysk okkupasjon

Aslak Bonde
Går Justisdepartementet mot en dyster fremtid?

Statsråder 1814–2014