Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Denne publikasjonen er laget som en håndbok for hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Sør og Senter for omsorgsforskning Vest på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Forside Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenesterDenne publikasjonen er laget som en håndbok for hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Sør og Senter for omsorgsforskning Vest på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvorfor bør en øke satsingen på forskning i den kommunale helse- og omsorgssektoren? For noen er svaret selvfølgelig: Det er for å utvikle kvaliteten på tjenestene og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt, og for å styrke framtidas helse- og omsorgstjenester. Men det er ikke bare det – et økt fokus på forskning og forskningsbasert praksis kan også være stimulerende for fag- og arbeidsmiljøet og kan derfor også være med på å styrke rekrutteringen til sektoren.

Mange kommuner arbeider i dag systematisk med forskning og er gode tilretteleggere for forskningsaktiviteter, men mange strever med å få det til. Målsettingen med denne håndboken er å komme med råd, både til de kommuner som er i gang, de som planlegger og de som ønsker å komme i gang med forskningsaktiviteter eller å tilrettelegge for forskning.

Håndboken består av til sammen 14 kapitler. Kapittel 2 og 3 beskriver mål for helse- og omsorgspolitiske utfordringer og forskning som strategi. Kapitlene 4 til og med 7 redegjør for hvordan kommunen kan tilrettelegge og medvirke, og hvem det kan være aktuelt å samarbeide med. Deretter følger kapitlene 8 til 13 som tar for seg kunnskapskildene, forskningsprosessen, forskningsetikk, samt ett om hvordan forskning innenfor helse og omsorg kan finansieres.

Det er en utfordring å formidle forskningsresultater på en slik måte at de er lett forståelige og kan tas i bruk. Veilederen avsluttes derfor med ett kapittel om hvordan kommunene kan implementere og anvende forskning i praksis.

Målgruppen for håndboken er ledere, fagansvarlige og forskningsinteressert personell i den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Les "Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester" (pdf)