Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. mai 2002.

Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport

FOR 2002-05-03 nr 453

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger § 1, § 1a, § 1b, lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. § 1, og lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7, jf. EØS-avtalens vedlegg II kap. XXIV nr. 1b (direktiv 2000/9/EF).

Se hele forskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20020503-0453.html

VEDLEGG