Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Rundskriv Q-1227

Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningene skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Rundskriv Q-1227: Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.