Forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17. februar 2020 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak kap. 490 post 72

Se forskriften på lovdata.no