Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

På oppdrag av Kulturdepartementet har Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor utgitt rapporten "Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering" av Berhard Enjolras og Dag Wollebæk.

Rapporten undersøker, med utgangspunkt i ulike datakilder, hvilke sosial forskjeller som preger deltakelse i frivillige organisasjoner. Rapporten er tilgjengelig her