Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Med denne planen ønsker Regjeringen å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Bilde av handlingsplanen

Last ned handlingsplanen (pdf)

Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme. Forebyggingsarbeidet er således sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn.

Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet. Flere sektorer skal bidra i oppfølgingen av tiltakene. For å klargjøre ansvaret er det kun ett departement som står ansvarlig for hvert enkelt tiltak.

Der oppfølgingsansvaret berører flere departementer, er ett departement gitt hovedansvaret for koordineringen.