Høring - forskrift om gjennomføring i norsk rett av EU-rettsakter knyttet til Single European Sky II

Samferdselsdepartementet sendte 31. oktober på høring et forskriftsforslag om å ta inn i norsk rett EU-lovgivning som gjelder Det felles europeiske luftrom (Single European Sky II).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2014

Samferdselsdepartementet sendte 31. oktober på høring et forskriftsforslag om å ta inn i norsk rett EU-lovgivning som gjelder Det felles europeiske luftrom (Single European Sky II).

Vedtatt forskrift i tilknytning til høringen trådte i kraft 1. januar 2015, se forskrift på lovdata.no