Høring - forskrift om gjennomføring i norsk rett av EU-rettsakter knyttet til Single European Sky II

Samferdselsdepartementet sendte 31. oktober på høring et forskriftsforslag om å ta inn i norsk rett EU-lovgivning som gjelder Det felles europeiske luftrom (Single European Sky II).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2014

Samferdselsdepartementet sendte 31. oktober på høring et forskriftsforslag om å ta inn i norsk rett EU-lovgivning som gjelder Det felles europeiske luftrom (Single European Sky II).

Vedtatt forskrift i tilknytning til høringen trådte i kraft 1. januar 2015, se forskrift på lovdata.no

Vår ref.: 13/783-

Les høringsbrevet (pdf)

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom (pdf)

Vedlegg (pdf):

 

SES II

REGULATION (EC) No 1070/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system

Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulations (EC) No 549/2004, (EC) No 550/2004, (EC) No 551/2004 and (EC) No 552/2004 in order to improve the performance and sustainability of the European aviation system (UOFFISEIELL OVERSETTELSE)

Konsolidert tekst

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 228/2013 of 13 December 2013 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

REGULATION (EC) No 549/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation)

REGULATION (EC) No 550/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004 on the provision of air navigation services in the single European sky (the service provision Regulation)

REGULATION (EC) No 551/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004 on the organisation and use of the airspace in the single European sky (the airspace Regulation)

REGULATION (EC) No 552/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management network (the interoperability Regulation)

Ytelsesstyringsforordningen

Draft DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE  Amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions

Nettverksforordningen

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 135/2014 of 27 June 2014 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

REGULATIONS COMMISSION REGULATION (EU) No 677/2011 of 7 July 2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions and amending Regulation (EU) No 691/2010

COMMISSION REGULATION (EU) No 677/2011 of 7 July 2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions and amending Regulation (EU) No 691/2010 (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions

Fellesprosjektforordningen

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 28/2014 of 14 February 2014 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

REGULATIONS COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 409/2013 of 3 May 2013 on the definition of common projects, the establishment of governance and the identification of incentives supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 409/2013 of 3 May 2013 on the definition of common projects, the establishment of governance and the identification of incentives supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Informasjonsforordningen

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 92/2013 of 3 May 2013 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

REGULATIONS COMMISSION REGULATION (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block

COMMISSION REGULATION (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Sikkerhetstilsynsforordningen

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 230/2013 of 13 December 2013 amending Annex XIII (Transport) to the EEA AgreementCOMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1034/2011 of 17 October 2011on safety oversight in air traffic management and air navigation services and amending Regulation (EU) No 691/2010

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1034/2011 of 17 October 2011 on safety oversight in air traffic management and air navigation services and amending Regulation (EU) No 691/2010 (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Ytelsesmålsbeslutningen

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 92/2013 of 3 May 2013 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 March 2014 setting the Union-wide performance targets for the air traffic management network and alert thresholds for the second reference period 2015-19

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 March 2014 setting the Union-wide performance targets for the air traffic management network and alert thresholds for the second reference period 2015-19 (UOFFISIELL OVERSETTELSE) 

Utpeking av nettforvalter

COMMISSION DECISION of 7.7.2011 on the nomination of the Network Manager for the air traffic management (ATM) network functions of the single European sky

Utpeking av organ for ytelsesvurdering

COMMISION DECISION of 29.7.2010 on the designation of the Performance Review Body of the Single European Sky

DECISIONS COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 September 2014 on the extension of the designation of the Performance Review Body of the single European sky (2014/672/EU)

NEFAB-avtalen

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE NORTH EUROPEAN FUNCTIONAL AIRSPACE BLOCK BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF FINLAND, THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE KINGDOM OF NORWAY

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE NORTH EUROPEAN FUNCTIONAL AIRSPACE BLOCK BETWEEN THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF FINLAND, THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE KINGDOM OF NORWAY (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

 

 

Høringsdokumenter er sendt til:

Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet

Avinor AS
Avinor Flysikring AS
Luftoperativt inspektorat
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Post- og teletilsynet

AEA (Association of European Airlines)
BenAir AS
BARIN – Board of Airline Representatives in Norway
CHC Helikopter Service AS
ConocoPhillips Skandinavia AS
European Helicopter Center AS
ERA (European Regions Airline Association)
Hesnes Air AS
IATA (International Air Transport Association)
Ikaros ANS
Kato Airline AS
LO Service
Lufttransport AS
NHO-luftfart
Norsk Aero Klubb
Norsk Flyoperatør forbund
Norsk handikapforbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo Lufthavn AS
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly AS
Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
Statoil ASA
SUN-AIR of Scandinavia AS
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Ørland lufthavn AS