Høring - forslag til endringer i forskrift til lov om straffegjennomføring mv. om mindreårige innsatte og presisering av bestemmelsen om avbrudd ved gjennomføring av samfunnsstraff

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2014