Høring av forslag til endringer i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 01.01.2007, nr. 01 om utførsel og innførsel av kulturgjenstander, hjemlet i kulturminnelovens § 23 og § 23f.  

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2014