Høringsnotat

Høring av NRK-plakaten

Høringsnotat (.pdf)