Høyring om endringar i strukturkvotetaket for torsketrål og ringnot

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring forslag om auka kvotetak for torsketrål og ringnot. Departementet foreslår at kvotetaket for ringnot vert auka frå 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål vert auka frå tre til fire kvotefaktorar. Høyringsfristen er satt til 23. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 23.09.2014

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring forslag om auka kvotetak for torsketrål og ringnot. Departementet foreslår at kvotetaket for ringnot vert auka frå 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål vert auka frå tre til fire kvotefaktorar. Høyringsfristen er satt til 23. september 2014.