Høyring om endringar i strukturkvotetaket for torsketrål og ringnot

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring forslag om auka kvotetak for torsketrål og ringnot. Departementet foreslår at kvotetaket for ringnot vert auka frå 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål vert auka frå tre til fire kvotefaktorar. Høyringsfristen er satt til 23. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 23.09.2014

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring forslag om auka kvotetak for torsketrål og ringnot. Departementet foreslår at kvotetaket for ringnot vert auka frå 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål vert auka frå tre til fire kvotefaktorar. Høyringsfristen er satt til 23. september 2014.

Vår ref.: 14/5969-2

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høyring forslag om auka kvotetak for torsketrål og ringnot. Departementet foreslår at kvotetaket for ringnot vert auka frå 650 til 850 basistonn og at kvotetaket for torsketrål vert auka frå tre til fire kvotefaktorar. Høyringsfristen er satt til 23. september 2014.

Høyringsinstansar

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk Forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norsk Sjømannsforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Finansdepartementet

Norske sjømatbedrifters landsforening

Fiskekjøpernes forening

Finans Norge

Til toppen