I-15/2005

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen

Rundskriv I-15/2005

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) –utvidelse av målgruppen

Rundskrivet finnes her i word-dokument