I-15/2005

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen

Rundskriv I-15/2005

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) –utvidelse av målgruppen

Rundskrivet finnes her i word-dokument